Böcker 2019

Alla mäns prästadöme

Alla mäns prästadöme

Homosocialitet, masku­linitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmanna­förbund 1918–1978

Martin Nykvist

250 kr

Att samverka i kris

Att samverka i kris

Vanliga människor i ovanliga situationer

Att skapa helhet i offentlig sektor

Tankar om tvärsektoriellt arbete

200 kr

Den magiska spegeln

kvinnan och varan i pressens annonser 1870 - 1914

Leif Runefelt

259 kr

Drottning Kristinas sångerskor

En omvälvande kraft i Roms musikliv 1655–1689

Anna Zilli

239 kr

Erikskrönikan

En medeltida krönika i nusvensk version

235 kr

Europe at the Crossroads

Confronting Populist, Nationalist and Global Challenges

Pieter Bevelander, Ruth Wodak

245 kr

IInnovation och projektifiering

Innovation och projektifiering

Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organistioner

Sebastian Godenhjelm, Christian Jensen, Stefan Sjöblom

235 kr

Kompetens i museisektorn

Kompetens i museisektorn

Politik, praktik och relationen till högre utbildning

Katja Lindqvist

249 kr

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen 1960–1980

Åsa Lundqvist

245 kr

Livet som främling

Livet som främling

Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri

Björn Apelkvist

200 kr

Making the invisible visible

Reclaiming women's agency in Swedish film

225 kr

Mercenary Swedes

French Subsidies to Sweden 1631-1796

Svante Norrhem

249 kr

Renegater

Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism

Johan Stenfeldt

Striden om den goda skolan

Striden om den goda skolan

Hur kunskapsfrågan enat, splittrat och förändrat svensk skola och skoldebatt

Magnus Hultén

235 kr

Subsidier

Svenska krig och franska pengar 1631-1796

Svante Norrhem

229 kr

Tid för enhetlighet

Tid för enhetlighet

Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige

Johan Kärnfelt, Gustav Holmberg

200 kr