Historia

För freden och rösträtten

Kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar

Inger Hammar

Slut i lager

Föreställd hedendom

Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia

Gunnar Nordanskog

269 kr

Förmodern globalitet

Essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10 000 år

Anders Andrén

229 kr

Förmoderna livshållningar

Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen

Marie Lindstedt Cronberg, Catharina Stenqvist

249 kr

Förmoderna offentligheter

Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830

Leif Runefelt, Oskar Sjöström

219 kr

Fornstora dagar, moderna tider

Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte

Ulf Zander

Slut i lager

Från överklass till medelklass

Studier i den sociala dynamiken inom Sveriges adel 1600 - 1900

Ingvar Elmroth

Slut i lager

Från tysk höst till tysk vår

Fem musikpersonligheter i svensk exil i skuggan av nazismen och kalla kriget

Henrik Rosengren

240 kr

Gods och bönder från högmedeltid till nutid

Kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods

Mats Olsson, Sten Skansjö, Kerstin Sundberg

249 kr

Gud verkar med naturliga medel

Pestens härjningar i Skåne 1710-1713

Bodil E. B. Persson

229 kr

Historia som kunskap

Innehåll, mening och värden i möten med historia

Niklas Ammert

209 kr

Historien in på livet

Diskussioner om kulturarv och minnespolitik

Anne Eriksen, Torunn Selberg

Slut i lager

Hotad idyll

Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig

Kim Salomon, Lisbeth Larsson, Håkan Arvidsson

219 kr

Identity Dynamics

and the Construction of Boundaries

Bo Petersson, Eric Clark

Slut i lager

Inget land för intellektuella

68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella

Jens Ljunggren

239 kr

Inspärrad

Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992

Roddy Nilsson, Maria Vallström

259 kr