Historia

Admiral Sir John Norris

and the British Expeditions to the Baltic Sea 1715–1727

David Denis Aldridge

239 kr

Allt mellan himmel och jord

Om Knut Lundmark, astronomin och den publika kunskapsbildningen

Johan Kärnfelt

209 kr

Älskade museum

Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg

219 kr

Äreminnen

Personmedaljer och social status i Sverige cirka 1650-1900

Martin Tunefalk

259 kr

Att bygga ett skolväsende

Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900

Johannes Westberg

269 kr

Att hasta mot undergången

Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830

Leif Runefelt

249 kr

Baltic Cities

Perspective on Urban and Regional Change in the Baltic Sea Area

Martin Peterson

209 kr

Bärande band

Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa ca 1000–1200

Lars Hermanson

229 kr

Bondetro och kyrkoro

Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige

Göran Malmstedt

199 kr

Ceremoniernas makt

Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

Malin Grundberg

239 kr

Den goda viljan

Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland

Catarina Lundström

229 kr

Den nya staten

Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900

Erik Nydahl, Jonas Harvard

239 kr

Den tillfälliga husmodern

Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960

Karin Carlsson

229 kr