Yvonne Maria Werner

Yvonne Maria Werner är universitetslektor och docent i historia vid Lund universitet.

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/YvonneMariaWerner

Array

Böcker

Kristen manlighet

Ideal och verklighet 1830-1940

Yvonne Maria Werner

Projektet är en pionjär inom sitt område och blir förhoppningsvis inspirerande för många. Kyrkohistorisk årsskrift 2009 Från och med mitten  Läs mer »