Werner Schmidt

Array

Böcker

Antikommunism och kommunism under det korta nittonhundratalet

Werner Schmidt

Var de svenska kommunisterna ett hot mot rikets säkerhet under 1900-talet? Övervakningen av det svenska kommunistpartiet SKP/VPK legitimerades genom påståenden  Läs mer »