Ulf Görman

Array

Böcker

Att forma vår framtid

Bioteknikens möjligheter och problem

Ulf Görman, Carl-Gustaf Andrén, Göran Hermerén (red.)

Människans livsvillkor har förändrats dramatiskt genom historien i takt med att tekniken utvecklats. Ny kunskap ger nya möjligheter. Föräsndringen kommer  Läs mer »

Etik och genteknik

Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning

Carl-Gustaf Andrén, Ulf Görman (red.)

Kloning, genterapi, genmodifiering och stamcellsforskning är ord och begrepp som under senare år införlivats i vårt ordförråd. Många förhoppningar knyts  Läs mer »