Tom O’Dell

Tom O’Dell är professor i etnologi vid intsitiutionen för kulturvetenskap, avdelningen fö retnologi, Lunds universitet. Han har författat ett flertal böcker om globalisering, mobilitet, turism och kulturekonomi. O’Dell har hos Nordic Academic Press tidigare gett ut Culture Unbound – Americanization and Everyday Life in Sweden(1997) och Spas. The cultural economy of Hospitality, Magic and the Senses (2010).

 

Tom O’Dell is professor of ethnology at the Department of Arts and Cultural Sciences at Lund University in southern Sweden. He has published extensively on topics related to globalization, mobility, tourism, and the cultural economy. O’Dell has previously published Culture Unbound – Americanization and Everyday Life in Sweden at Nordic Academic Press, 1997. He has also edited a series of books on the cultural economy including Experiencescapes – Tourism, Culture, and Economy together with Peter Billing (2004).

Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/ThomasODell/

Böcker

Culture Unbound

Americanization and Everyday Life in Sweden

Tom O’Dell

Den amerikanska masskulturen har en mycket stark påverkan på livet i Europa. Dagligdags hör vi svenskar om hur vi influeras  Läs mer »

Legitimizing ESS

Big Science as a collaboration across boundaries

Tom O’Dell, Thomas Kaiserfeld (red.)

För svensk text, se nedan. ‘Big Science’ is a broad epithet that can be associated with research projects as different  Läs mer »

Spas

The Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses

Tom O’Dell

Under senare år har vi sett en snabbt växande näring med fokus på hälsa och välbefinnande. Lugnande upplevelser förpackas, iscensätts  Läs mer »