Tigran Haas

Docent och lektor med fokus på samhällsplanering, stadsutformning och hållbar stadsgestaltning vid Avdelningen för urbana och regionala studier, KTH. Han är också direktör för Civitas Athenaeum Laboratory (CAL), en del av en forskningsplattform för tillämpad samhällsvetenskap vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Han är redaktör för boken New Urbanism & Beyond (2008) och Sustainable Urbanism & Beyond (2012). Till­sammans med Krister Olsson är han redaktör för boken Emergent Urbanism: Urban Planning & Design in Times of Systemic and Structural Change (2014).

Foto: Maria Hult

Böcker

Urbanismer

Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Krister Olsson, Daniel Nilsson, Tigran Haas (red.)

Som helhet ger antologin många tillfällen till reflektion, och möjligheter att sätta in den egna erfarenheten av de senaste årens  Läs mer »