Thomas Kaiserfeld

Thomas Kaiserfeld är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och är framför allt intresserad av teknik- och vetenskapshistoria. Han har tidigare ägnat sig åt att undersöka de förändrade institutionella och organisatoriska förhållanden för salpeterframställning under 1700- och det tidiga 1800-talet. Han har också undersökt svenska naturvetares förändrade karriärmönster under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Andra studier har handlat om hur olika organisationer skapats för att befrämja nyttiggörandet av vetenskap eller hur en svensk skoldator Compis på 1980-talet kom att bli både skolpolitik och industripolitik på en och samma gång.

 

Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/ThomasKaiserfeld

Böcker

Legitimizing ESS

Big Science as a collaboration across boundaries

Tom O’Dell, Thomas Kaiserfeld (red.)

För svensk text, se nedan. ‘Big Science’ is a broad epithet that can be associated with research projects as different  Läs mer »