Therese Nordlund Edvinsson

Therese Nordlund Edvinsson (f. 1976) är docent och universitetslektor vid ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har tidigare skrivit böcker om bland annat homosocialitet i en jaktklubb och om direktörsfruar i svenskt näringsliv.

Foto: privat

Webbsida: http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N17-1062

Böcker

Dynastins kvinnor

Företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900-tal

Therese Nordlund Edvinsson

Denna välskrivna bok är intressant för de som studerar ekonomihistoria och genushistoria och har även ett allmänt intresse. BTJ nr  Läs mer »