Sven Widmalm

Sven Widmalm är sedan 2010 professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Tidigare var han professor vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. Hans forskning är vetenskapshistoriskt inriktad och behandlar ofta relationen mellan vetenskap och politik. Han sitter för närvarande i Uppsala universitets konsistorium och är medlem i flera akademier, bland annat Kungliga Vetenskapsakademien.

Fotograf: Vendela Parrow

Böcker

Det forskningspolitiska laboratoriet

Förväntningar på vetenskapen 1900–2010

Anna Tunlid, Sven Widmalm (red.)

[…] empiriskt gedigna och välskrivna fallstudier av de vetenskapliga aktörernas roll i formeringen av svensk forskningspolitik. […] Det forskningspolitiska laboratoriet  Läs mer »

Vetenskapens sociala strukturer

Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt

Sven Widmalm (red.)

Vetenskap, forskning, kunskap, lärande – detta är vanligt förekommande begrepp i dagens samhällsdiskussion. De används inte minst när globala ekonomiska  Läs mer »