Sven Hemlin

Sven Hemlin är docent i psykologi och forskare vid Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han har varit gästforskare vid Science Technology Policy Research Unit (SPRU), University of Sussex, Handelshögskolan i Köpenhamn samt Tammerfors universitet.

Hemlin bedriver forskning i vetenskaps- och teknikpsykologi och har sedan 2001 intresserat sig för kreativa kunskapsmiljöer. Från 2007 leder han ett forskningsprojekt om ledarskap och kreativitet i forsknings- och utvecklingsmiljöer.

Hemlin undervisar i psykologi, forskningsetik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Array

Böcker

Kreativa kunskapsmiljöer i bioteknik

En studie av svenska forskargrupper i akademin och industrin

Sven Hemlin

Hur påverkas kreativitet och innovationsförmåga hos forskargrupper i bioteknik av sociala, kunskapsmässiga och fysiska miljöfaktorer? I sin bok Kreativa kunskapsmiljöer  Läs mer »