Svante Norrhem

Svante Norrhem, född 1962 i Ludvika, är sedan 2014 universitetslektor (docent) i historia vid Historiska institutionen i Lund. Dessförinnan har han varit verksam som professor i historia vid Umeå universitet. Han utbildade sig till ämneslärare i historia och svenska vid Umeå universitet och genomgick sedan forskarutbildning i Umeå och vid S:t Peters College, Oxfords universitet.

Han har tidigare skrivit böckerna Kvinnor vid maktens sida (Nordic Academic Press, 2007), Ebba Brahe. Makt och kärlek under stormaktstiden (Historiska Media, 2007), Christina och Carl Piper (Historiska Media, 2010) och Flattering Alliances. Scandinavia, diplomacy and the Austrian-French balance of Power 1648–1740 (tillsammans med Peter Lindström, Nordic Academic Press, 2013).  Nu är han aktuell med boken Mercenary Swedes.  French Subsidies to Sweden 1631–1796 (Nordic Academic Press, 2019).

Svante Norrhem har studerat informella politiska strukturer under 1600- och 1700-talet. Han har skrivit om lägre statstjänstemäns politiska inflytande och om elitkvinnors möjligheter att utöva politisk makt centralt och lokalt. Förutom detta har han också studerat homosexualitet i historien, främst genom en studie av homosexuellas liv på landsbygden under andra hälften av 1900-talet. Norrhem har publicerat två biografier där politiskt och ekonomiskt aktiva kvinnor står i centrum, samt vunnit Hertig Karls pris (2011) för sitt populärvetenskapliga författarskap.

Fotograf: Annika Olsson

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/SvanteNorrhem

Böcker

Flattering Alliances

Scandinavia, diplomacy and the Austrian-French balance of power 1648–1740

Peter Lindström, Svante Norrhem

This book will be invaluable reading for anyone with an interest in international relations in the early modern period, particularly  Läs mer »

Kvinnor vid maktens sida

1632-1772

Svante Norrhem

I 1600- och 1700-talets svenska stormaktstid myllrade det av kvinnor som var aktiva i det politiska maktspelet. De skaffade sig  Läs mer »

Mercenary Swedes

French Subsidies to Sweden 1631-1796

Svante Norrhem

In the 1630s, France persuaded Sweden to fight on its side against the Holy Roman Emperor in the vicious, prolonged  Läs mer »

Subsidier

Svenska krig och franska pengar 1631-1796

Svante Norrhem

Vad händer med prestige och den inrikespolitiska debatten när en stat tar emot ekonomiska bidrag för att ställa upp med  Läs mer »