Svante Norrhem

Svante Norrhem, född 1962 i Ludvika, är sedan 2014 universitetslektor (docent) i historia vid Historiska institutionen i Lund. Dessförinnan har han varit verksam som professor i historia vid Umeå universitet. Han utbildade sig till ämneslärare i historia och svenska vid Umeå universitet och genomgick sedan forskarutbildning i Umeå och vid S:t Peters College, Oxfords universitet.

Han har tidigare skrivit böckerna Kvinnor vid maktens sida (Nordic Academic Press, 2007), Ebba Brahe. Makt och kärlek under stormaktstiden (Historiska Media, 2007) och Christina och Carl Piper (Historiska Media, 2010).  Nu är han aktuell med boken Flattering Alliances. Scandinavia, diplomacy and the Austrian-French balance of Power 1648–1740 (Nordic Academic Press, 2013) som han skrivit tillsammans med Peter Lindström.

Svante Norrhem har studerat informella politiska strukturer under 1600- och 1700-talet. Han harv skrivit om lägre statstjänstemäns politiska inflytande och om elitkvinnors möjligheter att utöva politisk makt centralt och lokalt. Förutom detta har han också studerat homosexualitet i historien, främst genom en studie av homosexuellas liv på landsbygden under andra hälften av 1900-talet. Norrhem har publicerat två biografier där politiskt och ekonomiskt aktiva kvinnor står i centrum, samt vunnit Hertig Karls pris (2011) för sitt populärvetenskapliga författarskap.

Fotograf: Annika Olsson

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/SvanteNorrhem

Böcker

Flattering Alliances

Scandinavia, diplomacy and the Austrian-French balance of power 1648–1740

Peter Lindström, Svante Norrhem

This book will be invaluable reading for anyone with an interest in international relations in the early modern period, particularly  Läs mer »

Kvinnor vid maktens sida

1632-1772

Svante Norrhem

I 1600- och 1700-talets svenska stormaktstid myllrade det av kvinnor som var aktiva i det politiska maktspelet. De skaffade sig  Läs mer »