Stefan Sjöblom

Stefan Sjöblom är statsvetare och professor i kommunalförvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hans forskning rör områden som kommunal och regional utveckling, reformpolitik och nya styrformer i offentlig sektor.

Webbsida: https://researchportal.helsinki.fi/sv/persons/stefan-sj%C3%B6blom

Array

Böcker

IInnovation och projektifiering

Innovation och projektifiering

Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organistioner

Sebastian Godenhjelm, Christian Jensen, Stefan Sjöblom (red.)

Allt oftare diskuteras offentlig sektor som drivkraft i det samhälleliga ekosystemet för att förnya och utveckla lokal vitalitet och näringsliv.  Läs mer »