Staffan Bergwik

Staffan Bergwik är docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen for litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet. Han disputerade vid Uppsala universitet på avhandlingen Framtidsskaparna. Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970 (2005). Hans forskning behandlar naturvetenskapernas och teknikens moderna kulturhistoria. För närvarande driver han ett forskningsprojekt om vetenskapliga känslor under den moderna epoken. Han har tidigare också publicerat studier om genus och vetenskapliga familjebildningar i det tidiga 1900-talets naturvetenskaper liksom om vetenskapens och teknikens mediehistoria.

Webbsida: http://www.su.se/profiles/stbe7607-1.195402

Array

Böcker

Svensk snillrikhet?

Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800–2000

Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz, Magnus Rodell (red.)

Uppfinningsrikedom och entreprenörsanda beskrivs ofta som svenska paradgrenar. Innovatörerna har blivit nationsbärare och symboler för varumärket Sverige i en samling  Läs mer »