Sofia Gustafsson

Sofia Gustafsson är historiker och universitetslektor på Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet. Hon disputerade 2006 vid Stockholms universitet med avhandlingen Svenska städer i medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur . Hon har därefter forskat vidare kring medeltida handel och lagar, men även om 1500-talets föreställningsvärld. Järtecken. Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom (2018) är ett resultat av ett flerårigt forskningsprojekt om Joen Petri Klints järteckenbok.

Foto: Peter Modin

Böcker

Järtecken

Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom

Sofia Gustafsson

Sofia Gustafsson har skrivit en lärd och mycket underhållande bok som ger läsaren god insyn i hur man i slutet  Läs mer »