Sebastian Godenhjelm

Sebastian Godenhjelm är universitetslektor i statskunskap med förvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hans forskning omfattar nya former av offentlig förvaltning, samverkan bland olika aktörer och processer inom regional utveckling.

Webbsida: https://researchportal.helsinki.fi/sv/persons/sebastian-godenhjelm

Array

Böcker

IInnovation och projektifiering

Innovation och projektifiering

Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organistioner

Sebastian Godenhjelm, Christian Jensen, Stefan Sjöblom (red.)

Allt oftare diskuteras offentlig sektor som drivkraft i det samhälleliga ekosystemet för att förnya och utveckla lokal vitalitet och näringsliv.  Läs mer »