Sari Nauman

Sari Nauman (f.1981) är historiker vid Göteborgs universitet och disputerar 2017 på avhandlingen Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520–1718. Hennes forskningsintressen kretsar kring politisk kultur under tidigmodern tid.

Fotograf: Daniel Arvidsson

Böcker

Ordens kraft

Politiska eder i Sverige 1520–1718

Sari Nauman

Sari Nauman tilldelas Cliopriset 2018 för sin bok om eders betydelse för relationerna mellan regent och undersåtar i Sverige 1520–1718.  Läs mer »