Sara Kärrholm

Sara Kärrholm är docent i Förlags- och bokmarknadskunskap och litteraturvetare. Hon har främst forskat kring populärlitteratur, deckare samt barn- och ungdomslitteratur. Hon har bland annat skrivit boken Kriminallitteratur (2011) samt varit medredaktör till Barnlitteraturens värden och värderingar (2012).

Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/SaraKarrholm/

Böcker

HYPE

Bestsellers and Literary Culture

Jon Helgason, Sara Kärrholm, Ann Steiner (eds.)

Antologin fungerar introducerande, samtidigt som den ger en rad djuplodande och intresseväckande inblickar i fältet.  Magnus Öhrn, Bibliotekstjänst, häfte 15102046  Läs mer »