Roddy Nilsson

Lektor i kriminologi med historisk inriktning vid Växjö universitet, sedermera Linnéuniversitetet 2003–2012. Professor i historia vid Göteborgs universitet sedan 2014. Disputerade med avhandlingen En välbyggd maskin, en mardröm för själen: Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet (1999).

Webbsida: http://historiskastudier.gu.se/Personal/larare-forskare/roddy-nilsson

Böcker

Inspärrad

Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992

Roddy Nilsson, Maria Vallström (red.)

Verket Inspärrad med sina 1083 fotnoter kanske känns mest angelägen för de inre akademiska kretsarna i all sin vetenskapliga framtoning.  Läs mer »