Richard Öhrvall

Richard Öhrvall is a PhD candidate in political science at Linköping University and researcher at the Research Institute of Industrial Economics. His research has been published in journals such as Acta Politica, Electoral Studies, Local Government Studies, and in several books.


 

Anställd vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. Han doktorerar för närvarande i statskunskap vid Linköpings universitet. Dessutom forskar han vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) på halvtid.

Webbsida: http://richardohrvall.com/

Array

Böcker

A Clean House?

Studies of Corruption in Sweden

Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin, Richard Öhrvall

A Clean House? väcker […] onekligen frågor som ligger rätt i tiden. Mats Skogkär, Sydsvenskan 9/9 2016 Enligt så gott  Läs mer »