Pieter Bevelander

Pieter Bevelander är professor i Internationell migration och etniska relationer vid Insitutionen för Globala politiska studier och föreståndare för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare vid Malmö Universitet. Hans främsta forskningsintresse är internationell migration och olika aspekter av integration samt inföddas attityder till och syn på invandrare och minoriteter. Han har en omfattande publicering i internationella tidskrifter och sitter i styrelsen för både Journal of International Migration & Ethnic Studies (JEMS) och Comparative Migration Studies (CMS). Han medverkar i en rad olika nätverk och kommittéer, t.ex. är han styrelseledamot både i Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och i International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE).

Webbsida: http://forskning.mah.se/en/id/impibe

Böcker

Crisis and Migration

Implications of the Eurozone crisis for perceptions, politics, and policies of migration

Bo Petersson, Pieter Bevelander (eds.)

The chapters of this book are all written clearly and intelligently. Taken together, they make for an engaging read. […]  Läs mer »

Europe at the Crossroads

Confronting Populist, Nationalist and Global Challenges

Pieter Bevelander, Ruth Wodak

De högerpopulistiska rörelserna växer drastiskt i antal och volym just nu. I EU och globalt tycks det även spridas en  Läs mer »

Museums in a time of Migration

Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

Christina Johansson, Pieter Bevelander (red.)

Det här är en bok som hela Museisverige kan läsa med stor behållning. Inte bara kan, jag skulle drista mig  Läs mer »