Pia Lundqvist

Pia Lundqvist (f. 1964) är docent i historia och är verksam som forskare och lärare vid Göteborgs Universitet. I sin forskning har hon ägnat sig åt frågor som rör textil handel, konsumtion och materiell kultur samt migration och kulturmöten – framför allt under 1700- och 1800-talen.

Webbsida: https://historiskastudier.gu.se/ominstitutionen/personal?userId=xlunpi

Böcker

Ett motsägelsefullt möte

Svenska missionärer och bakongo i Fristaten Kongo

Pia Lundqvist

För att begripa de osannolika vändningarna i Nilssons liv, visar Lundqvist, måste hans öde placeras in både i svensk historia  Läs mer »