Peter Lindström

Peter Lindström är universitetslektor i idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

Han har sedan disputationen 2003 (på avhandlingen Prästval och politisk kultur 1650–1800) medverkat i olika projekt som på ett eller annat sätt anknutit till frågeställningar om politisk kultur (och i viss mån genus) under den tidigmoderna perioden – främst 1600- och 1700-tal. Han har vid sidan av dessa forskningsprojekt haft olika förtroendeuppdrag, nätverkat, samt undervisat på alla nivåer inom ämnet historia på universitetet.

Webbsida: http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/peter-lindstrom/

Böcker

Flattering Alliances

Scandinavia, diplomacy and the Austrian-French balance of power 1648–1740

Peter Lindström, Svante Norrhem

This book will be invaluable reading for anyone with an interest in international relations in the early modern period, particularly  Läs mer »