Peter Habbe

Peter Habbe (f. 1964) tog teologie kandidatexamen vid Lunds universitet. Samtidigt blev han färdigutbildad gymnasielärare och har efter sin doktorandtjänst arbetat vid Västerviks gymnasium. Han har också skrivit läroböcker i religionskunskap och samhällskunskap för både högstadiet och gymnasiet.

Böcker

Att se och tänka med ritual

Kontrakterande ritualer i de isländska sagorna

Peter Habbe

När vi betraktar en religiös ceremoni av något slag, exempelvis en begravning, kan vi kalla den för en ritual. I  Läs mer »