Nina Nordström

Nina Nordström har skrivit sin avhandling De odödliga. Förhistoriska individer i vetenskap och media inom ramen för det tvärvetenskapliga

projektet »Vägar till Midgård».

Efter en filosofie kandidatexamen har en lång rad resor, bland annat i Asien, kombinerats med olika anställningar som arkeolog, främst i Norge. Inom Midgårdsprojektet har hon också arbetat med Odens Öga, en utställning om fornnordisk hedendom vars syfte har varit att förmedla kunskap och ny vetenskaplig forskning för en allmän publik.

Array

Böcker

De odödliga

Förhistoriska individer i vetenskap och media

Nina Nordström

Inom arkeologin är döden ett självklart tema. Det är också de kroppsliga resterna efter mänskliga individer som grävs fram ur  Läs mer »