Nils Gilje

Webbsida: www.uib.no/personer/Nils.Gilje

Array

Böcker

Being There

New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture

Jonas Frykman, Nils Gilje (red.)

Upplevelser, känsla, handling och ting har blivit centrala områden i senare års kulturforskning. Det traditionella sättet att analysera kulturyttringar genom  Läs mer »