Nikolas Glover

Nikolas Glover är post-doc på Ekonomisk-historiska Institutionen vid Uppsala Universitet.

National Relations är hans avhandling.

Webbsida: http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N13-278

Böcker

National Relations

Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945–1970

Nikolas Glover

För svensk informationstext, se nedan.   In Stockholm in January 1945, an assembly of Swedish diplomats and businessmen initiated an  Läs mer »