Niklas Ammert

Niklas Ammert, f. 1968, är docent i historia och lektor i historia med inriktning utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Ammert undervisar främst i historiedidaktik inom lärarutbildningen. Hans forskning rör sig inom det historiedidaktiska fältet och behandlar hur människor möter historia, hur historia används och har använts i undervisningen, samt kultursektorns uttryck och samhällsdebatten.

 

Fotograf: Nisse Nilsson

Webbsida: http://lnu.se/personal/niklas.ammert

Böcker

Historia som kunskap

Innehåll, mening och värden i möten med historia

Niklas Ammert

”Beskrivningar av elevers historiesyn och berättelserna om hur de lär sig kan starta intressanta diskussioner i ett kollegium om vad  Läs mer »