Mohammad Fazlhashemi

Array

Böcker

Omodernt

Människor och tankar i förmodern tid

Mohammad Fazlhashemi, Eva Österberg (red.)

Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den  Läs mer »