Mikael Byström

Mikael Byström är historiker och forskar om den svenska flyktingpolitiken under framförallt andra världskriget.

Han är aktuell med antologin Reaching a State of Hope, som är ett gemensamt forskningsprojekt tillsammans med historikern Pär Frohnert.

Han har tidigare publicerat En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942–1947 (2006) och flera artiklar i ämnet. Han har också i artiklar och som medredaktör till en lärobok intresserat sig för populärmusik som ett forskningsfält för historiker. Mikael Byström är verksam som universitetslektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet.

 

Fotografi: Historiska Institutionen, Stockholms universitet

Webbsida: http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomraden/popularkultur-och-historia/mikael-bystrom-1.27795

Böcker

Reaching a State of Hope

Refugees, immigrants and the swedish welfare state, 1930–2000

Mikael Byström, Pär Frohnert

Reaching a State of Hope is a significant contribution to the field of European migration history, and will make invaluable reading  Läs mer »

Utmaningen

Den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid

Mikael Byström

Under 1920- och 1930-talen var den svenska flyktingpolitiken tydligt restriktiv och staten tog ringa ansvar för de utländska medborgare som fanns i  Läs mer »