Michael Godhe

Michael Godhe är verksam vid Campus Norrköping, Linköpings universitet, och undervisar vid Kultur, samhälle och mediegestaltningsprogrammet, Institutionen for studier av samhällsutveckling och kultur. Han disputerade vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, på den idéhistoriska studien Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet (2003). Han harockså varit redaktör for antologierna Frigörare? Moderna svenskasamhällsdrömmar (2005, tillsammans med Martin Kylhammar) och Möjliga världar. Tekniken, vetenskapen och science fiction (2010, tillsammans med Jonas Ramsten).

Webbsida: https://www.isak.liu.se/ksm/presentation?l=sv

Array

Böcker

Svensk snillrikhet?

Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800–2000

Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz, Magnus Rodell (red.)

Uppfinningsrikedom och entreprenörsanda beskrivs ofta som svenska paradgrenar. Innovatörerna har blivit nationsbärare och symboler för varumärket Sverige i en samling  Läs mer »