Max Liljefors

Max Liljefors är professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. Hans nuvarande forskning rör hur biovetenskapernas bilder skapar nya uppfattningar om kroppen och dess samhälleliga och existentiella villkor, och hur dessa får genomslag i konst och kultur. Han är sedan 2013 forskningsledare för en tvärvetenskaplig humanistisk forskargrupp om neurodegenerativa sjukdomars sociala och kulturella aspekter. Han leder också ett projekt med konstnärliga interventioner i biomedicinska bildpraktiker. Hans tidigare forskning har rört historiemedvetande i konst och visuell kultur.

Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/MaxLiljefors/

Böcker

The Atomized Body

The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons

Max Liljefors, Andréa Wiszmeg, Susanne Lundin (eds.)

För svensk text, se nederst på sidan. Just like the first theories in physics viewed atoms as independent and surrounded by  Läs mer »