Mattias Bäckström

Mattias Bäckström är fil. dr i idé- och lärdomshistoria samt forskare och postdoktor vid Senter for museumsstudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. I sin forskning intresserar han sig för utställningens, museets och kulturarvets historia, teori och praktik samt för estetik- och vetenskapshistoria. Dessa teman återkommer i hans undervisning i utställningsstudier, utställningsproduktion, museologi och kulturarvsstudier i Oslo och Göteborg. Över tid har han forskat, skrivit och undervisat om utställningar, museer och kulturarv, men också arbetat inom musei- och kulturarvssektorn, bland annat som antikvarie, utställningsproducent och projektledare för seminarieserier och konst- och musikfestivaler.

Foto: Ellen Evju Jahr (Det humanistiske fakultet, Oslo).

Webbsida: http://www.hf.uio.no/ikos/english/people/aca/mattiba/

Böcker

Att bygga innehåll med utställningar

Utställningsproduktion som forskningsprocess

Mattias Bäckström

Argumenten för att bedriva en utställningsspecifik forskning blir i boken väl utredda och underbyggda. […] Vi skulle gärna vilja delta  Läs mer »