Mats Hallenberg

Mats Hallenberg (f. 1962) är professor i historia vid Stockholms universitet. Hans expertområde är politisk historia under äldre tid, men han har också forskat om Stockholms historia under 1800- och 1900-talen. Han har skrivit böcker om fogdar och bönder på 1500-talet, om skatteindrivning på entreprenad under 1600-talet samt om privatiseringarnas historia fram till modern tid. För närvarande leder han ett projekt om statsvälvningar i Sverige 1500–1800.

 

Webbsida: http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/det-tidigmoderna-samh%C3%A4llet/mats-hallenberg-1.27842

Böcker

Kampen om det allmänna bästa

Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholms stad under 400 år

Mats Hallenberg

Mats Hallenberg har skrivit en lysande bok. Den förenar analytisk överblick med inträngande empiri. Lennart Berntson / BTJ-häftet nr 4,  Läs mer »

Man ur huse

Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid

Mats Hallenberg, Johan Holm

Detta är en bok som länge har saknats och som förtjänar många läsare även utanför akademin. AnnaSara Hammar, Populär Historia  Läs mer »

Organizing History

Studies in Honour of Jan Glete

Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz, Jonas Nordin (eds.)

För svensk informationstext, se nedan.   The history of man is to a large extent the history of organizations. For  Läs mer »

Politiska rum

Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850

Magnus Linnarsson, Mats Hallenberg (red.)

Denna välskrivna bok är lättläst för målgrupperna studenter och lärare på universitetsnivå och för en historieintresserad allmänhet. Christer Olsson, BTJ  Läs mer »

Statsmakt till salu

Arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 1618-1635

Mats Hallenberg

Under Gustav II Adolfs tid skedde en dramatisk omläggning av det svenska skattesystemet. Plötsligt kunde privata entreprenörer bli skatteindrivare och  Läs mer »