Markus Idvall

Markus Idvall är sedan 2009 docent i etnologi vid Lunds universitet, och arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/MarkusIdvall

Array

Böcker

Kartors kraft

Regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid

Markus Idvall

Region har på senare år blivit ett modeord i svensk och europeisk samhällsdebatt. Regionen betraktas som en allt viktigare plattform  Läs mer »