Marie Lindstedt Cronberg

Marie Lindstedt Cronberg är docent i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hennes forskningsprofil utgår från ett intresse för genus, rätt, kulturhistoria och förändringar i människors värderingar över tid.

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/MarieLindstedtCronberg

Array

Böcker

Dygder och laster

Förmoderna perspektiv på tillvaron

Marie Lindstedt Cronberg

Dygd och last har varit centrala begrepp i det västerländska tänkandet ända sen Aristoteles och antiken,och de röner idag ett  Läs mer »

Förmoderna livshållningar

Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen

Marie Lindstedt Cronberg, Catharina Stenqvist (red.)

Vad är meningen med livet? Människan har i alla tider försökt finna en meningsfull plats i vardagen. Drivkrafter som vänskap,  Läs mer »

Kvinnor och våld

En mångtydig kulturhistoria

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg (red.)

I våldssituationer utmålas kvinnorna ofta som offer och våld mot kvinnor behandlas regelbundet i media. Men genom tiderna har kvinnorna  Läs mer »

Offer för brott

Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid

Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg, Eva Österberg

Synen på brottslingar och oskyldigt drabbade i samband med incest, våldtäkt och barnamord har varierat under århundradena. På 1930-talet sågs  Läs mer »

Våld

Representation och verklighet

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg (red.)

Våld möter oss dagligen på film, tv och i dagspress. Men vi finner också framställningar av våld i exempelvis rättsprotokoll  Läs mer »

Våldets mening

Makt, minne, myt

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg (red.)

Våld framställs ofta som något godtyckligt och meningslöst, men våldshandlingar återspeglar i hög grad den kultur och samtid de utspelar  Läs mer »