Mariah Larsson

Mariah Larsson är docent i filmvetenskap och lektor i Hälsa och samhälle, inriktning sexologi, vid Malmö högskola. Hennes forskningsområden är pornografisk film samt film och sexualitet. Hon undervisar på mastern i sexologi vid Malmö högskola och är också programkoordinator för masterprogrammet. Förutom Interdisciplinary Approaches to Twilight har hon också varit redaktör (tillsammans med Anders Marklund) för Swedish Film: An Introduction and Reader (2010). Övriga publikationer är bland annat “Practice Makes Perfect? The Production of the Swedish Sex Film in the 1970s” i Film International no 6/2010, ”Close Your Eyes and Tell Me What You See: Sex and Politics in Lukas Moodysson’s Films” i Tina Kendall et. al. (red.), The New Extremism in Cinema (2011), samt avhandlingen Skenet som bedrog: Mai Zetterling och det svenska sextiotalet (2006). För närvarande skriver hon en bok om visningen av pornografisk film i Malmö på 1970-talet.

Böcker

Interdisciplinary Approaches to Twilight

Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience

Mariah Larsson, Ann Steiner (eds)

För svensk informationstext, se nedan.   The Twilight novels by Stephenie Meyer have developed from a bookseries into a powerful phenomenon with an astonishing  Läs mer »

Swedish Film

An Introduction and Reader

Mariah Larsson, Anders Marklund (red.)

Altogether, it provides an insightful and historically significant piece of work for anyone with a vested interest in Swedish, Nordic  Läs mer »