Maja Povrzanović Frykman

Maja Povrzanović Frykman är professor i etnologi och undervisar vid Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö universitet.  Hon verkar också som seniorforskare vid Agderforskning i Kristiansand, Norge.  Hennes forskningsfält spänner över ett vitt område, från civilas erfarenheter av krig, till diaspora och transnationella praktiker och livet för högutbildade migranter med återkommande fokus på teman som plats, etnicitet och materiell kultur.
Fotograf: Grga Žučko (Zagreb, Kroatien)

Webbsida: http://forskning.mah.se/id/immafr

Böcker

Beyond Integration

Challenges of Belonging in Diaspora and Exile

Maja Povrzanović Frykman (red.)

De västeuropeiska ländernas sociala och kulturella sammansättning har de senaste åren starkt påverkats av det stora antalet människor som invandrat,  Läs mer »

Sensitive Objects

Affect and Material Culture

Jonas Frykman, Maja Povrzanović Frykman (red.)

Infallsvinklarna är många och spännvidden bred. Sara Kristoffersson, Respons nr 1 2017 Identifying the impact of affect on objects, this  Läs mer »