Malin Grundberg

Malin Grundberg disputerade våren 2005 med Ceremoniernas makt, vid Stockholms universitets historiska institution. Hon arbetade 2005 till 2012 på Statens Historiska Museer. Sedan hösten 2012 är hon museichef på Livrustkammaren.

Array

Böcker

Ceremoniernas makt

Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

Malin Grundberg

Den 29 juni skulle Erik XIV krönas till Sveriges kung. Tusentals människor hade samlats i Uppsala. I domkyrkan smordes kungen  Läs mer »