Magnus Rodell

Magnus Rodell är docent i idéhistoria och verksam vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola. Han disputerade vid Institutionen for idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, på avhandlingen Att gjuta en nation. Statyinvigningaroch nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt (2002). Hans forskning har handlat om monument, nationsformering, materiell kultur, historiebruk och skapandet av kulturella gränser. For närvarande arbetar Rodell med ett projekt om det svenska nationaldagsfirandets medie- och kulturhistoria 1893–2005.

Webbsida: https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_701451#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_701451

Array

Böcker

Svensk snillrikhet?

Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800–2000

Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz, Magnus Rodell (red.)

Uppfinningsrikedom och entreprenörsanda beskrivs ofta som svenska paradgrenar. Innovatörerna har blivit nationsbärare och symboler för varumärket Sverige i en samling  Läs mer »