Magnus Perlestam

Magnus Perlestam (f. 1964), docent i historia, verksam vid Mittuniversitet i Sundsvall. Han disputerade på avhandlingen Den rotfaste bonden – myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620–1820. Efter avhandlingen orienterade han sig emot kulturanalys och manlighetsforskning, med speciellt fokus på den militära sfären under senkarolinsk tid. År 2008 utkom han med boken Lydnad i karolinernas tid. Därefter har Perlestam inriktat sig på militär vardagshistoria och de mindre strider som blossade upp i det lilla kriget under det stora nordiska kriget. På detta tema har han publicerat flera artiklar och Det lilla kriget – Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702–1709 (2018) är hans första bok i ämnet.

Böcker

Det lilla kriget

Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702–1709

Magnus Perlestam

De dramatiska fältslagen under tidigmodern tid har helt dominerat historieskrivningen om krig. Men det var dock mindre skärmytslingar som i  Läs mer »

Lydnad i karolinernas tid

Magnus Perlestam

Vad innebar »lydnad» bland svenska militärer kring sekelskiftet 1700? Ofta framställs relationen mellan befäl och soldater under Karl XII:s tid  Läs mer »