Lynn Åkesson

Array

Böcker

Amalgamations

Fusing Technology and Culture

Susanne Lundin, Lynn Åkesson (red.)

Temat teknik och kultur har många innebörder. Likaväl som man kan tala om kulturens teknifiering kan man tala om teknikens  Läs mer »

Arvets kultur

Essäer om genetik och samhälle

Susanne Lundin, Lynn Åkesson (red.)

Få forskningsområden överträffar genetiken i fråga om uppmärksamhet under det sena 1990-talet. En överväldigande mediabevakning har följt forskarna tätt i  Läs mer »

Gene Technology and Economy

Susanne Lundin, Lynn Åkesson (red.)

Få vetenskapliga områden har rönt så stor uppmärksamhet som genteknologin. I dagstidningarna kan vi läsa artiklar om embryon som säljs  Läs mer »