Lisbeth Stenberg

Lisbeth Stenberg är docent vid Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet; bibliotekarie (pension 2013).

Hennes forskning kretsar främst kring Selma Lagerlöf och genus. Har bl.a. publicerat En genialisk lek. Kritik och överskridande i Selma Lagerlöfs tidiga författarskap (ak. avh., 2001), I kärlekens namn … Människosynen, den nya kvinnan och framtidens samhälle (2009), red. m. Stefan Ekman och Mats Malm, Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson (2007), red. m. Sissel Furuseth, Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja (2008).

Webbsida: http://www.ub.gu.se/kvinn/greda/detail/index.xml?id=403

Array

Böcker

Re-Mapping Lagerlöf

Performance, intermediality and European transmissions

Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg, Bjarne Thorup Thomsen (eds.)

For english text, please scroll down. —————– För första gången presenteras för internationell publik högaktuell forskning om nobelpristagaren Selma Lagerlöf  Läs mer »