Leif Runefelt

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Hans forskning har huvudsakligen fokuserat på svenska eliters tankevärld under förmodern tid. Runefelt disputerade 2001 på avhandlingen Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid. Han har även publicerat Dygden som välståndets grund. Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande (2005), antologin Svensk mosskultur om mossodling, torvmarksexploatering och landskapsförändring i Sverige 1750–2000 (2008/2010) samt en studie över den svenska herrgårdskulturens uppfattningar om sig själv och sitt lokalsamhälle, En idyll försvarad. Ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen 1800–1860 (2011). Hans senaste bok, Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830 utkom år 2015.

 

Foto: Ylva Sjöstrand

Böcker

Att hasta mot undergången

Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830

Leif Runefelt

[Runefelt har] genom skicklig användning av existerande forskningsresultat lika mycket som en imponerande bred empirisk beläsenhet lyckats skapa en ny  Läs mer »

Den magiska spegeln

kvinnan och varan i pressens annonser 1870 - 1914

Leif Runefelt

Vid sekelskiftet 1900 lades grunden för ett självklart inslag i vårt moderna liv: reklambilden. Industrialismens otaliga produkter skulle säljas med  Läs mer »

Förmoderna offentligheter

Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830

Leif Runefelt, Oskar Sjöström (red.)

Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga har fått ny aktualitet i svensk debatt, men är diskussionen typisk för just  Läs mer »