Leif Runefelt

Leif Runefelt är docent och idéhistoriker vid Södertörns högskola. Han disputerade i ekonomisk historia 2001 på en avhandling om 1600-talets ekonomiska tänkande, och har sedan dess framför allt skrivit om svenska eliters uppfattningar om sig själva, andra, samhället och dess resurser, t.ex. i En idyll försvarad (2011) och antologin Svensk mosskultur (2008).

Foto: Ylva Sjöstrand

Böcker

Att hasta mot undergången

Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830

Leif Runefelt

[Runefelt har] genom skicklig användning av existerande forskningsresultat lika mycket som en imponerande bred empirisk beläsenhet lyckats skapa en ny  Läs mer »

Förmoderna offentligheter

Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830

Leif Runefelt, Oskar Sjöström (red.)

Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga har fått ny aktualitet i svensk debatt, men är diskussionen typisk för just  Läs mer »