Lars M Andersson

Array

Böcker

En jude är en jude är en jude

Representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

Lars M Andersson

”Lars M Anderssons analys av hur den svenska nationella identiteten utformades i tecknet av en antisemitisk diskurs är ett kunskapsdigert  Läs mer »