Lars Hermanson

Lars Hermanson, f. 1967, är docent och verksam som forskare och lektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet. Han disputerade i Göteborg år 2000 på avhandlingen Släkt, vänner och makt. En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark.

Hermanson studerar samspelet mellan sociala, politiska och andliga relationer i det nordeuropeiska samhället under perioden ca 1000–1300, och har bland annat engagerat sig i ett projekt om hur man i Östersjöländerna har använt sig av forntiden och medeltiden för att konstruera nationell medvetenhet och etnisk identitet.

Böcker

Bärande band

Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa ca 1000–1200

Lars Hermanson

I det högmedeltida Europa vilade de sociala och politiska systemen på personliga förbindelser. Det hade ännu inte utvecklats starka stater  Läs mer »