Lars Berggren

Array

Böcker

Mer än tusen ord

Bilden och de historiska vetenskaperna

Lars Berggren

På 1500-talet gjorde danskarna nidbilder av Gustav Vasa i sin propaganda. Idag, 500 år senare, presenteras han som en kraftfull  Läs mer »

Möten med historiens mångfald

Lars Berggren

Historia är en vital och spännande disciplin vid de svenska universiteten och högskolorna. Ämnet har under de senaste decennierna kommit  Läs mer »