Krister Olsson

Docent i kulturvård och universitetslektor på Göteborgs universitet. Teknologie doktor i regional planering från KTH. Hans forskning har främst varit inriktad på kulturmiljöfrågor, kommunal planering, medborgarinfly­tande och platsmarknadsföring. Mellan 2011 och 2014 har han varit verksam som utredare på Riksantikvarieämbetet. Tillsammans med Tigran Haas är han redaktör för boken Emergent Urbanism: Urban Planning & Design in Times of Systemic and Structural Change (2014), och tillsammans med Daniel Nilsson för Det förflutna i framtidens stad – Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling (2014).

Fotograf: Jonas Widhe

Böcker

Det förflutna i framtidens stad

Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling

Daniel Nilsson, Krister Olsson (red.)

Idag lever vi i ett globaliserat konsumtionssamhälle, i ett allt intensivare tempo där konkurrensen är hård om tid, utrymme och uppmärksamhet. I  Läs mer »

Urbanismer

Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Krister Olsson, Daniel Nilsson, Tigran Haas (red.)

Som helhet ger antologin många tillfällen till reflektion, och möjligheter att sätta in den egna erfarenheten av de senaste årens  Läs mer »