Kerstin Sundberg

Array

Böcker

Gatehus och gatehusfolk i skånska godsmiljöer

Christer Lundh, Kerstin Sundberg (red.)

Den som tar en tur genom de skånska tätorterna kommer med all sannolikhet att stöta på ett eller flera så  Läs mer »

Gods och bönder från högmedeltid till nutid

Kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods

Mats Olsson, Sten Skansjö, Kerstin Sundberg (red.)

Skånes över 300 gods har en enastående förmåga att fortleva genom århundradena. Deras sätt att anpassa sig till nya förhållanden  Läs mer »

Modernisation and Tradition

European Local and Manorial Societies 1500-1900

Kerstin Sundberg, Tomas Germundsson, Kjell Hansen (red.)

Modernisation and Tradition focuses on a critical analysis of transformations in manorial and local societies. The authors discuss the topic  Läs mer »

Stat, stormakt och säterier

Agrarekonomisk utveckling och social integration i Östersjöområdet 1500-1800

Kerstin Sundberg

Finns det några samband mellan olika befolkningsgruppers rättsliga ställning, deras politiska inflytande och sättet att bygga samhällets maktstruktur i den  Läs mer »